You are here: Home > Architektura świata > Powszechność

Powszechność

Architektura jest widoczna na każdym kroku. Jednak nie jest zauważana przez osoby, które się tym nie interesują lub bezpośrednio nie zajmują. Nie będzie także widoczna przez tych, którzy wcale nie angażują się w pracę architektury. To może być pod pewnym względem krzywdzące jak i bardzo niesprawiedliwe dla takiej architektury. Jednak inaczej tego nie zrozumiemy. Powszechność architektury powinna być duża. Tak nam się wydaje. Jest duża, a jednak nie każdy ją dostrzega. Wiele osób uważa, że za budynki odpowiada tylko budownictwo. Tak przecież do końca nie jest. Architektura tworzy plany i to na tych planach wzoruje się budownictwo. Widzimy pewne zależności, które nie mogą być usunięte. Jednak są usunięte z postrzegania świata jak i postrzegania naszego otoczenia. Cywilizacja bardzo często ma problemy z dostrzeganiem tego, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Jednak taki tradycyjny budynek można przecież dopisać nie tylko do zasług budownictwa, ale także do zasług architektury i planowania.

Comments are closed.